Beskrivning

Kamtjatka ben, fiskade med tinor I Barents hav